U bevindt zich hier:   Home - Disclaimer
Disclaimer

Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audio- of videoclips en software is eigendom van Remmers Safes BV en Remmers ETS BV of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Remmers Safes BV en Remmers ETS BV te Groningen en Eindhoven (Nederland).

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kunnen Remmers Safes BV en Remmers ETS BV niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

Deze site is gemaakt en wordt geŽxploiteerd door Remmers Safes BV en Remmers ETS BV in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Uit de oude doosUit de oude doos